Bemutatkozó

Szervezetünk a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP-1.3.1./A-2011) projekt tudományos kutatása keretében a vizsgálta a hírek, események terjedését a közösségi hálózatokon. A kutatásunkat lezártuk.

A segítségért cserébe az önkéntesek között sorsolást rendeztünk, ahol az alábbi ajándékokat sorsoltuk ki:

A sorsolást március 18-án 10 órakor tartottuk, a nyerteseket pedig a rendszerben megadott e-mail címükön értesítjük az elkövetkező napok során az átvétel módjáról. Az érdeklődők a kutatás Facebook oldalán megtekinthetik a nyertesek e-mail címét.

A kutatásunk anonim, a pontos részletekről a Kérdések és válaszok részben tudsz tájékozódni, további kérdések esetén pedig a Használati feltételek szekció nyújthat eligazítást.

Sem a kutatást, sem a nyereményjátékot nem támogatja vagy felügyeli a Facebook. Ez teljes egészében az eNET Internetkutató Kft. tevékenységének a része.

Kapcsolat

 • Cégnév: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
 • E-mail: kutatas@socialproject.hu

Kiskáté, avagy hip FAQ

Kik vagytok?

Mi az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. vagyunk. Piackutatással, tanácsadással foglalkozunk. A weboldalunkon további információkat is találhattok rólunk: http://enet.hu

Miről szól a kutatás?

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP-1.3.1./A-2011) egy projektje keretében a vizsgáljuk a hírek, események terjedését a közösségi hálózaton. A kutatási környezetünknek a Facebookot választottuk.

Hogyan lehet a hírek terjedését vizsgálni?

Az időről-időre előkerülő botrányok ellenére a Facebook meglehetősen óvatos a felhasználók adataival. A hírek terjedésének nyomonkövetéséhez szükség van a felhasználó engedélyére. Jelenleg a felhasználó háromféleképpen tud engedélyt adni:

 1. a felhasználó minden megosztását publikussá teszi, az adatai mindenki számára elérhetővé válnak – a Facebook azonban az idővonal bevezetésével mindenkit arra bíztat, hogy ezt a lehetőséget szüntesse meg
 2. számítógép által irányított profilt hoznak létre, aki ismerősnek jelöli a felhasználót, a felhasználó pedig a visszaigazolás során lehetőséget ad a másik oldal számára az adatai és megosztásai követéséhez
 3. a felhasználó telepít egy alkalmazást

Az első megoldást praktikus okokból, a második megoldást pedig etikai okok miatt vetettük el.

Az alkalmazás figyel mindent, amit Facebookon csinálok?

Nem, csak az adatok egy viszonylag tág körét.

A felhasználók által telepíthető alkalmazás két lépésben engedélyt kér alapadatokhoz, majd a hírfolyam (News Feed) olvasásához. Ezt követően az alkalmazás a következő adatokat figyeli:

 • felhasználói alapadatok
  • azonosító, név
  • kor
  • végzettség
 • tetszikelt vagy like-olt oldalak címe
 • megosztott státuszok, hírek címe
 • like-ok híreken, státuszokon
 • kommentelések híreken, státuszokon (csak a kommentelés tényét rözgítjük, a kommenteket nem)

Azonban a kutatáshoz nincs szükségünk a felhasználó nevére és azonosítójára, ez az alkalmazás működéséhez szükséges. A Facebook működéséből adódóana státusz frissítések és a hírek megosztása együtt gyűjthető. A státuszüzenetekkel a kutatásunk nem foglalkozik. Egy-egy felmérési ciklus lezárultával pedig az adatbázisunkat anonimizáljuk.

Az alkalmazás nem figyeli az üzenetváltásokat, a csoportokat, nem figyeli és nem is tudná figyelni a látogatott profiloldalakat sem.

Az alkalmazás örökké figyelni fogja a Facebookomat?

Nem.

Az engedélykérés során az alkalmazás 1 hónapig tartó jogosultságot kap a felhasználótól. Ez azonban bármikor megszakítható az alkalmazás törlésével. Ez garantálja, hogy többet ne férjünk hozzá az adott felhasználó adataihoz.

Ha az 1 hónap lejár, automatikusan megszűnik az alkalmazás jogosultsága. Amennyiben a kutatáshoz további információkra van szükségünk, ekkor a felhasználót egy e-mail üzenetben kérjük meg arra, hogy a jogosultságunkat hosszabbítsa meg az alkalmazás oldalának újbóli meglátogatásával.

Tegyük fel, hogy úgy döntesz, részt veszel a kutatásunkban és ehhez csatlakozik egy barátod is. Ezután te meggondolod magad, és a fenti módszerek egyikével visszavonod az engedélyed, akkor az applikáció onnantól nem fog hozzáférni a megosztásaidhoz, híreidhez. Ha azonban a barátod továbbra is részt vesz a kutatásban és megoszt valamit, te pedig erre kommentelsz vagy like-olsz, az alkalmazás a barátodon keresztül a kommenteded (vagy like-odat) továbbra is regisztrálni tudja.

Hogyan tudnátok vizsgálni anonim adatokon a hírek terjedését?

Ha Ádám és Gergő ismerik egymást Facebookon, úgy elegendő, ha a kutatóink előtt csak A felhasználó és B felhasználó közötti ismertség jelenik meg – az A és B közötti megosztások, kommentelések egyedi azonosítóktól, névtől függetlenül vizsgálhatók, modellezhetőek.

Annak érdekében, hogy későbbi kutatások eredményeit a korábbiakkal együtt tudjuk vizsgálni, az anonimizáláshoz úgynevezett hash-függvényeket használunk. (Lásd még: http://hu.wikipedia.org/ wiki/Hash_f%C3%BCggv%C3%A9ny)

Mennyi ideig tartjátok meg az adatokat?

Mivel állami és európai uniós finanszírozású projektről van szó, ráadásul az adatok segítségével kidolgozott modellek alátámasztásához az adatok is szükségesek, így ezek várhatóan évekre megőrzésre kerülnek az imént bemutatott anonim formában.

Mi a feltétele a nyereményjátékban való részvételnek?

A részvételi feltételeket a Felhasználási szabályzat V. pontja fejti ki részletesen. Kérjük, hogy ezt olvasd át. Ha elmúltál már 18 éves és az alkalmazás engedélyezésekor a hírfolyamodhoz (news feed) való hozzáférést is engedélyezed, illetve a kutatás utolsó hetében is él az engedélyed, akkor részt tudsz venni a sorsoláson.

Mit jelent, hogy a kutatás utolsó hetében él az engedélyem?

Az engedély visszavonása nem csak az alkalmazás törlésével történhet, hanem például jelszóváltással, illetve egyes esetekben a Facebookból való kijelentkezéssel is. Mivel az engedély visszavonása ily módon elég könnyen megtörténhet akaratlanul is, ezért a határidő közeledtével e-mailben értesítünk, ha fenn áll ez a helyzet. Ekkor annyit kell csak tenned, hogy újra meglátogatod az alkalmazás oldalát.

Jogi nyilatkozat (Felhasználási feltételek)

I. Felhasználási feltételek hatálya

Jelen „Felhasználási feltételek” az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. által készített applikáció használatának szabályait határozza meg. Kérjük, az applikáció használata előtt figyelmesen olvassa végig a Felhasználási Feltételeket.

II. Érintett felek

Üzemeltető és szolgáltató:
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban "Szolgáltató")

 • Székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 42-44.
 • Adószám: 12669789-2-43
 • Cégjegyzékszám: 01-09-697692
 • Elérhetőség: info@enet.hu

Felhasználó:

A kutatáshoz használt Facebook alkalmazást engedélyező személy, a továbbiakban „Felhasználó”. Felhasználó csak természetes személy lehet.

III. Cél, szolgáltatás

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP-1.3.1./A-2011) egy projektje keretében a vizsgáljuk a hírek, események terjedését a közösségi hálózatokon.

Az applikáció használata ingyenes. Az applikáció használatával a Felhasználók, akik a Facebook szabályzatának megfelelő Facebook profillal rendelkeznek, önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 12. § (2) bekezdésével összhangban (azaz a személyes adat érintettel való kapcsolatának megállapításának lehetetlenné tétele után) az eNET Kft. az alábbi adataikat tudományos kutatás során kezelje.

IV. Személyes adatok kezelése

A kutatásban felhasználni kívánt adatok:

 1. Felhasználó alapadatok
  1. Azonosító
  2. Kor
  3. Iskolák
  4. Lakó- és tartózkodási hely
  5. E-mail cím
 2. Like-olt és megosztott oldalak, hírek, státuszok
 3. Like-ok megosztásokon
 4. Kommentelések megosztásokon
 5. Valamint minden olyan egyéb adat, amelyet az Alkalmazás a Facebook szabályzatának megfelelően a használat megkezdése előtt látható figyelmeztető mezőben elkér

Az Applikáció elfogadásával Felhasználó egy tokent aktivál, melynek használhatóságát a mindenkori Facebook szabályzat határozza meg. A tokent a Felhasználó is érvénytelenítheti a Facebook által lehetővé tett módokon.

A kutatás során az adatokat anonimizáljuk. Annak érdekében, hogy későbbi kutatások eredményeit a korábbiakkal együtt tudjuk vizsgálni, az anonimizáláshoz úgynevezett hash-függvényeket használunk. Az ily módon anonimizált adatokat várhatóan több évig megőrizzük, a hashfüggvények eljárásnak köszönhetően az adatokból nem lehet visszakövetkeztetni azok forrására.

V. Nyereményjáték

Az Applikáció keretében megszervezett nyereményjáték (a továbbiakban: "Nyereményjáték") szervezője az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: "Szervező")

A Nyereményjátékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

 • 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, természetes, magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek, akik a Facebook szabályzatának megfelelő Facebook profillal rendelkeznek.
 • A Felhasználó az Applikáció engedélyezésével tudomásul veszi Nyereményjátékban való részvételét.
 • A Felhasználó engedélyezi a hírfolyamhoz (news feed) való hozzáférést is, ugyanis kutatásunk alapadatainak egy részét képezik a Felhasználó hírfolyamának vizsgálata.
 • A Felhasználó érvényes tokennel rendelkezik a Kutatás lezárultát megelőző 1 hét folyamán.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. munkatársai, és ezen személyeknek a Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A sorsolást március 18-án 10 órakor tartjuk, a nyerteseket pedig a rendszerben megadott e-mail címükön értesítjük.

A Szervező értesíti a nyertes játékosokat a nyeremények átvételének részleteiről. A nyertes játékosok nyereményük megnyerésének napjától számított 30 napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremény átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes résztvevő neki felróhatóan nem tesz eleget és a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, a résztvevő nyereményre való jogosultsága elvész. A nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.

A Nyereményjáték nyertesei a nyeremény átvételének igényével együtt hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a személyes adataikat jelen nyereményjáték lebonyolítása céljából is kezelje.

A fentiekben meghatározott Nyereményjáték szabályzat a Felhasználási feltételek elfogadásával együtt szintén elfogadásra kerül a Felhasználó részéről.

A Felhasználó az Applikáció használatának tényével feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a Szolgáltató kezelje.

VI. Felhasználó lehetőségei a Szolgáltatástól való elállásra

A Felhasználó saját elhatározásából bármikor elállhat a kutatásban való részvételtől az applikáció törlésével, ekkor a Felhasználó adatainak gyűjtése és a Felhasználó lehetősége a Nyereményjátékban való részvételre megszűnik.

VII. Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Felhasználót a regisztráció során megadott elektronikus címén elektronikus levélben tájékoztatja.

VIII. Egyebek

A szolgáltatásunkhoz kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, logók stb. jogosultja/tulajdonosa az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft., ezek használatára, részeinek vagy egészének felhasználására, módosítására a Felhasználó nem jogosult.

A jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fent megadott elérhetőségen amennyiben kérdése merülne fel a Felhasználási Feltételeket illetően.